Revista Historia explică pe înţelesul tuturor numele celor mai cunoscute cartiere ale Bucurestiului. Iata povestea lor!
67_big

Balta Albă

Povestea spune că aici se afla o groapă de var unde, în vremea lui Caragea, se topeau cadavrele ciumaţilor. Când ploua, locul devenea o baltă.

 Berceni

Această zonă a fost denumită astfel datorită grofului Miklós Bercsényi. Se zice că o ceată de husari, condusă de groful Miklós Bercsényi, s-au oprit undeva la sud de Bucureşti, în drumul lor spre turci. Nu se ştie însă dacă au luat o pauză sau dacă au rămas aici de tot, însă cert este că de atunci acea zonă a fost botezată „Berceni“.

Băneasa

image-2013-01-23-14063515-70-cartiere-bucuresti-baneasa

Acest cartier îşi trage denumirea de la nevasta banului Dimitrie Ghica.

Cotroceni

8-palatul-cotroceni-nord-2

Se numeşte astfel de la regionalismul „a cotroci“, care înseamnă „a scotoci“, „a scormoni“.

Colentina

Această denumire vine de la „colea-n-tină“, cu referire la locul baltit unde Matei Basarab i-ar fi fugărit pe turci, într-o bătălie. O vreme s-a numit şi „Olintina“.

Crângaşi

Istoria spune că aici a existat cândva o prelungire din Codrul Vlăsiei, un crâng. Aici trăiau crângaşii.

Dămăroaia

Acest cartier a fost, în trecut, moşia parcelată a boieroaiecei Maria Damaris.

Dristor

Numele acestui cartier vine de la breasla piuarilor care şi-au avut satul în această parte a Bucureştilor. Meşterii piuari se numeau «darstari», «darsta» fiind piua din piatra folosită la fabricarea postavului şi dimiei. Piuarii fabricau «darste» şi pentru sutele de mori de pe cursul Dâmboviţei, care timp de sute de ani au fost prezente cotidiene, de mare relevanţă economică pentru târgul Bucureştilor.

Drumul Taberei

drumul_taberei_favorit_703

Se numeşte astfel datorită lui Tudor Vladimirescu, care, în 1821, intră în Bucureşti pe la vest şi îşi aşează aici tabăra de panduri.

Ferentari

A primit unul dintre cele mai rafinate nume din Capitală, originea lui venind din latină, („Ferentarius“ – soldat din infanteria uşoară a legiunilor române). Unii spun că aici s-ar fi aflat câmpul de exerciţii al ferentarilor, din oastea lui Mihai Viteazul.

Ghencea

Este un nume provenit din limba turcă. Pe vremea fanarioţilor, Ghenci-aga era şeful arnăuţilor din garda domnească. Aici s-a ridicat o biserică, Biserica Ghencei.

Rahova

Are un nume relativ nou, care vine de la Calea Rahovei, una dintre cele cinci artere botezate în amintirea Războiului de Independenţă: Calea Griviţei, Calea Plevnei, Calea Rahovei, Calea Victoriei şi Calea Dorobanţilor.
Sălăjan
Îşi datorează numele lui Leon Szilaghi, cunoscut şi ca Leontin Sălăjan.
Titanimage-2013-01-23-14063522-42-cartiere-bucuresti-titanÎşi are denumirea de la fabrica de ciment „Titan“, construită la începutul secolului 20.Vitan

D. Papazoglu spune că „În ocolul oraşului, spre nord, este câmpia Vitanului, unde vitele orăşenilor îşi aveau păşunea“.

Acest conținut este doar pentru membrii sitului. Dacă ești un utilizator, te rog autentifică-te. Utilizatorii noi se pot înregistra mai jos.

Autentificare utilizatori existenți
   
Înregistrare utilizator nou
*Câmp obligatoriu
Categories: Calatorii